Hyvinvointi ja kokonaisnäkemys

Työmenetelmissämme lähdemme käyttäytymiseen vaikuttavista koiran luonnollisista tarpeista. Tarpeet ovat sekä fyysisiä, että psyykkisiä: mm. koiran tunnetilat vaikuttavat koiran käyttäytymiseen. Kartoittamalla koiran rutiineja pystymme näkemään, tulevatko koiran perustarpeet tyydytetyiksi. Yksi tavoitteistamme on parantaa kommunikointia ja suhdetta koiran ja omistajaperheen välillä.

Haemme onnistumisia, emme epäonnistumisia!

EMRA

EMRA on lyhenne käsitteistä Emotional -, Mood -, ja Reinforcement Assessment.

Emotional Assessment tarkoittaa sitä, että koiran sen hetkistä tunnetilaa havainnoidaan tarkoituksena saada selville, miltä koirasta tuntuu juuri ennen ongelmakäyttäytymisen alkamista, sen aikana ja sen jälkeen. Koska tunnetila vaikuttaa suuresti itse reaktioon, on valitun työmenetelmän tarkoitus vaikuttaa juuri koiran tunnetilaan: esim. pelkoon, vihaan tai kiihtymiseen.

Mood Assessment sisältää arviointia koiran yleisestä arkisesta hyvinvoinnista. Tarkoituksena on saada tietoa koirasta ja antaa yksinkertaisia vihjeitä ja vinkkejä asioista, jotka rikastuttavat koiran arkea ja parantavat sen käyttäytymistä.

Reinforcement Assessment tarkoittaa sitä, että havainnollistetaan omistajalle sitä mikä vahvistaa ja ylläpitää käyttäytymistä. Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voivat tulla sekä koiran ulkopuolelta että sisältä, eli koiran käyttäytymistä täytyy tuntea, jotta pystyy muuttamaan sitä ja vahvistamaan toivottavaa vaihtoehtoista käyttäytymistä.

EMRA menetelmällä hylkäämme vanhentuneita ja pelkistettyjä käsitteitä kuten dominoiva käyttäytyminen ja eroahdistusta. Tärkeintä on koira ja sen tunteet. EMRA menetelmä pohjautuu Jaak Pankseppin eläinten tunnetilatutkimuksiin. Hän on löytänyt seitsemän tunnejärjestelmää, joista tiedetään, että ne koskevat kaikkia nisäkkäitä – ihminen mukaan lukien. Nämä järjestelmät ovat: SEEKING, PLAY, CARE, LUST, PANIC/GRIEF, FEAR, ja RAGE SYSTEM.

EMRA sisältää myös arvioinnin ns. Hedonic Budgetista, joka tarkoittaa koiran luonnollisia ja yksilöllisiä tarpeita kuten nuuskimisen tarve, sosiaaliset tarpeet, unen tarve, ruokavalio jne. Kun nämä tarpeet on tyydytetty kasvaa todennäköisyys, että koiran hyvinvointi paranee ja se taas heijastuu koiran tasapainoisempana arkikäytöksenä. Jos taas koiran Hedonic Budget on puutteellinen, se voi yrittää saavuttaa tyydyttävää tunnetilaa käyttäytymällä tavalla, joka koetaan perheessä ongelmalliseksi.