Beteende-coaching via Zoom

Nu är det även möjligt att få coachning via Zoom!

Coachningen sker helt och hållet via Zoom, vilket innebär att ni inte måste resa någonstans eller boka in oss för ett hembesök. Genom tidigare inskickade videon kan vi i förväg utvärdera beteendet och under nätmötet instruera samt stödja er med träningsmetoderna.

Börja med att fylla i frågeformuläret och filma beteendet ni söker hjälp för. Efter ni fyllt i frågeformuläret kontaktar vi er via email, kommer överens om hur videoklippen kan skickas till oss och bokar in ett möte.

Läs mer om beteende-coaching