Beteende-coachning

Problembeteenden bland hundar har ökat, och en bidragande faktor är att människans livsstil och levnadsmiljö har förändrats. Hunden har fått anpassa sig till ett liv där den inte längre får utöva sitt naturliga beteende i samma utsträckning. Detta ställer nya slags krav på hundägarna. Vi kan ändå kompensera för dessa brister genom att berika hundens vardag på olika sätt.

Målsättningen med beteende-coachningen är att öka ägares förståelse kring hundens problembeteende och orsakerna som ligger bakom det. Vi vill hjälpa ägarna läsa hundens kroppsspråk för att kunna förutse och styra om beteendet på ett mera önskvärt sätt.

Vid behov föreslår vi förändringar i hundens vardag som kan vara kopplade till matvanor, rastning eller andra arrangemang i hemmet. Under hembesöket går vi igenom praktiska övningar som är anpassade efter hundens behov. Vår målsättning är att ägaren efter coachingen ska kunna jobba självständigt med sin hund.

Oavsett om problembeteendet känns stort eller litet, ta kontakt!

Exempel på vanliga problembeteenden hos hundar:

 • Separationsrelaterat skällande/ylande /gnyende
 • Koppelproblem
 • Överdrivet skällande
 • Destruktivt beteende, t.ex. förstörande i hemmet eller på gården
 • Resursvaktande, exempelvis mat eller leksaker
 • Rumsrenhet
 • Hoppande
 • Nafsande/bitande
 • Aggressionsrelaterade problem
 • Rädsla för människor, hundar, ljud etc.
 • Hantering, som öronputsning och kloklippning
 • Inkallning
 • Nervositet
 • Stjälande
 • Tiggande
 • Rymmande
 • Jagande av t.ex. cyklister och bilar
 • Överivrighet
 • Bilåkande
 • Självskadebeteende
 • Plötslig förändring i beteende