Coaching för omplacerings- och rescuehundar

Har ni bestämt er för att adoptera en omplaceringshund eller en rescuehund? Vill ni ha stöd med att anpassa hunden till det nya hemmet?

Vi kan vara med er under hela processen. Vi kan hjälpa er välja hund och förbereda er för hundens ankomst. Vi hjälper er att stöda hunden när den kommer och med att anpassa den till ert liv. Adoptionspaketen anpassas efter era önskemål och behov.  

Oavsett om det handlar om en omplaceringshund eller en hund som aldrig har bott i ett hem kan förändringen vara omtumlande för hunden. Som nya ägare önskar man givetvis erbjuda en så bra start som möjligt, och är ivrig att bygga en god relation mellan sig själv och hunden. Under de första månaderna måste man lära hunden en massa nya saker, samtidigt som just den första tiden är mest utmanande.  

En rescuehund som har levt på gatan eller i ett shelter kan ha väldigt lite, om någon erfarenhet av att gå i koppel eller vara rumsren. Hunden kanske också saknar viktig kunskap som den inte har lärt sig under socialiseringsperioden. Detta innebär att hunden kanske är rädd för många vardagliga saker och situationer som den råkar ut för i det nya hemmet och närmiljön. Det är viktigt att introducera nya saker och situationer till hunden på ett tryggt och positivt sätt!  

Obs! Om ni redan skaffat en rescuehund och har specifika problemområden, hänvisar vi er till beteende-coachingen.