Beteende-coaching

Första besöket

165 €

Tilläggsbesök

75 € / t

Kilometerersättning från Nordsjö

0,57 € / km

I beteende-coachingen ingår en EMRA-utvärdering. Utvärderingen görs på basen av information som har getts i förväg och på basen av observationer som gjorts under besöket.

Ett hembesök räcker 1,5-2 timmar

Skriftliga direktiv efter hembesöket.

I samband med det första besöket debiterar vi 65€ / timme för den tid som överstiger 2 t.

Fyll i frågeformuläret!

Beteende-coaching via Zoom

Pris per timme

75 € / h

Fortsatt träning

65 € / h

I Zoom-coachingen ingår en EMRA utvärdering. Utvärderingen görs på basen av uppgifter som har getts på förhand.

Beteende-coaching via Zoom

Skriftliga direktiv efter Zoom-träffen via e-post

Fyll i frågeformuläret!

Valp-coaching

Paketpris

175 € + 0,57 €/km (från Nordsjö)

Valpcoachingen är avsedd att stöda 8-16 veckor gamla valpar och deras familjer när det gäller uppfostran och anpassning. Med hjälp av träning kan man från första början förebygga eventuella problembeteenden.

Ett skräddarsytt träningspaket består av tre hembesök (c:a 60 min/gång)

Om ni är i kontakt pga existerande beteendeproblem, vänligen välj 'beteende-coaching' tjänsten och fyll i frågeformuläret ovan.

Ta kontakt via e-post info@pawesome.fi

Coaching för omplacerings- och rescuehundar

Paketpris 3 ggr

200 €

Kilometerersättning från Nordsjö

0,57 € / km

Vi stöder er med att anpassa hunden till det nya hemmet och hjälper er skapa en god relation till den nya familjemedlemmen.

Mötena äger rum i ert hem och närmiljön. Ett möte varar i ca 60 minuter.