Valp-coaching

Förebyggande av problembeteenden

Har ni en valp på kommande och vill vara väl förberedda? Vill ni erbjuda er valp den bästa möjliga starten och lära er hur ni lär den olika färdigheter och förebygger problembeteenden? Valp-coachingen innehåller praktiska övningar, information om socialiseringsperioden och hjälp med kartläggandet av olika färdigheter som valpen bör lära sig för att bli en bra hundmedborgare. Ni får också möjlighet att ställa frågor om sådant som bekymrar er.

Den här tjänsten är tänkt för hundvalpar i socialiseringsskedet, dvs. i 8-16 veckors ålder.

I det skräddarsydda programmet ingår bland annat följande:

  • Hur lär sig hunden?
  • Vad gör valpen nöjd och balanserad
  • En trygg socialisering
  • Att klara sig ensam
  • Viktig vardagskunskap, som att gå i koppel, att komma, att lugna sig, att få klorna klippta osv.

Ett skräddarsytt träningsprogram omfattar tre, cirka 60 minuter långa hembesök. Utöver detta kan man reservera tilläggshembesök a´ 60 € + 0,50€/km

Ta kontakt via e-post på adressen info@pawesome.fi